Undersökning avseende avseende grå starr (cataract), s.k. grön starr (glaukom) och åldersförändringar i den s.k. gula fläcken (maculadegenerationer) samt andra mer eller mindre vanliga ögonåkommor. Ögonbottenundersökning hos diabetiker. Ögonläkarintyg för körkort. V.b. kan patienten remitteras för vidare utredning eller behandling till t.ex. Sankt Eriks Ögonsjukhus i Stockholm.

Glasögonrecept utfärdas som regel ej. Synundersökning utförs för den medicinska bedömningen men vid behov av nya glasögon hänvisas som regel till optiker för utprovning.

Dr Hasselquist tar ej emot barn under 10 år.

Ögonläkargruppen använder det datoriserade journalsystemet TakeCare som finns hos många mindre och större vårdenheter i Landstinget. Med patientens godkännande har vi tillgång till journaler hos andra enheter som är anslutna till TakeCare.